Coronavaccin

 

 

15-03-2021 tijdelijk stopzetten vaccinatie Astra Zeneca

 

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd
De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.
Het AstraZeneca-vaccin is in de afgelopen weken geprikt bij mensen geboren in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en bij zorgverleners. Behoort u tot deze groep en bent u in de afgelopen weken met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?
Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg.
Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?
Tussen de twee vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zit 12 weken. Een 2e prik met hetzelfde vaccin wordt geadviseerd. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. Voor het moment van de tweede prik zal er meer duidelijk zijn. Vooralsnog blijft uw afspraak voor de tweede prik op 8 (of 21 mei) staan.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.corovaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

 

Coronavaccinatie medische risicogroepen

 

De coronavaccinatie wordt in principe aangeboden op leeftijd: van oud naar jong (met uitzondering van het zorgpersoneel). Dit omdat het risico op een slecht beloop en sterfte door corona toeneemt met het stijgen van de leeftijd: het risico is sterk verhoogd bij mensen boven de 60 jaar en neemt verder toe bij een hogere leeftijd. Een uitzondering hierop zijn enkele selecte medische (hoog)risicogroepen. Er zijn zeven medische risico groepen door het RIVM gedefinieerd. Zie: Prioritering medische risicogroepen | RIVM

Val ik onder deze risicogroep?
De zeven risicogroepen worden door het RIVM en de beroepsverenigingen van specialisten nog verder uitgewerkt. Er kan dus nog niet gezegd worden of u onder deze medische risicogroep valt! Zodra de specificaties bekend zijn zal het ziekenhuis de patiënten die tot de medische risicogroep horen selecteren. U krijgt dan vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie.

Neem geen contact op!
We snappen dat er vragen zijn over het vaccineren van medische risico groepen. Het ziekenhuis, de huisarts en de GGD kunnen deze vragen nog niet beantwoorden. Dat kan pas als de medische risicogroepen verder zijn uitgewerkt. Zodra dat zo is, vindt u daarover informatie op deze website. Valt u onder de risicogroep, dan krijgt u vanzelf een uitnodiging. Het heeft dus geen zin om nu te contact op te nemen.

Vaccinatiestrategie
Ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en volgen te allen tijde de landelijke vaccinatiestrategie die wordt bepaald door het ministerie van VWS. Specialisten en huisartsen kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder laten vaccineren.
Meer informatie

Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl.

 

Zaterdag 20 februari en zaterdag 8 mei gaan we de eerste groep mensen vaccineren! Inmiddels hebben alle betrokkenen een uitnodiging gehad voor een tijdstip op deze zaterdagen. Kom vooral niet te vroeg, u zult buiten moeten wachten tot u aan de beurt bent. We doen ons uiterste best om alles vlot te laten verlopen maar ook voor ons is dit een heel nieuwe manier van werken. Anders dan met de griepvaccinaties hebben we slecht 1 week voorbereidingstijd gekregen en dat is wellicht hier en daar te merken, onze excuses daarvoor. Bent 63 of 64  of heeft u een BMI groter dan 40 dan heeft u deze week een oproepkaart van ons ontvangen. Is dat niet het geval neem dan uiterlijk vrijdagmiddag contact met ons op. Kom niet naar de praktijk zonder vooraf contact!

Er is geen keuzemogelijkheid voor een andere datum of tijdstip, dit heeft alles te maken met de wijze waarop het vaccin verpakt is en de houdbaarheid van het vaccin. 

Wij vaccineren met het Astra Zeneca vaccin, dat is heel geschikt voor mensen jonger dan 65 jaar. Mensen ouder dan 65 worden door de GGD opgeroepen en zullen het Pfizer vaccin krijgen zoals het er nu uit ziet. Wij als huisartsenteam hebben geen enkele invloed op de volgorde waarin er gevaccineerd wordt, het heeft dus ook geen zin om ons hierover te bellen.

 

Wij begrijpen dat er veel vragen zijn rondom de coronavaccinatie. Hoe graag we ook zouden willen, ook wij hebben nog niet alle antwoorden. Het advies is om uw vraag op te zoeken via de website https://rijksvaccinatieprogramma.nl/coronavirus-covid-19

http://www.apotheek.nl

http://www.coronavaccinatie.nl