Akkoordverklaring contactpersoon

Akkoordverklaring contactpersoon:

Soms zijn er redenen om iemand anders te vragen uw medische zaken te regelen, je kunt dit laten vastleggen in een levenstestament bij de notaris. Wanneer u dat gedaan heeft ontvangen wij daar graag een afschrift van.

Het kan ook prettig zijn wanneer een partner, kind, ouder of iemand anders die u vertrouwt eenvoudige zaken bij de huisarts voor u regelt. Dat kan zijn een recept aanvragen, een afspraak maken, een uitslag opvragen. Zodra wij op de praktijk die vraag krijgen checken we in het kader van de wet op de privacy of de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij mogen géén medische zaken bespreken met iemand anders,  tenzij we hiervoor een akkoordverklaring voor hebben.

Omdat dit nogal eens tot vervelende situaties kan leiden stellen we het document hier tot uw beschikking zodat u het kan printen, invullen en tekenen. We nemen het document dan op in uw dossier.

Let op; het document is louter voor gebruik in onze huisartsenpraktijk en gaat over het verstrekken van eenvoudige informatie, dit gaat niet over het beslissen over medische handelingen, daarvoor blijft de patiënt ten alle tijden zelf verantwoordelijk tenzij er een levenstestament is.

U vindt de akkoordverklaring hier:   Akkoordverklaring contactpersoon

Graag het document ingevuld en getekend afleveren op de praktijk, vanwege uw privacy liever niet mailen!