Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Pallion telt twee locaties en beiden zijn gevestigd in Hulst.

Pallion levert hoogwaardige kwaliteitszorg en werkt samen met praktijkondersteuners, zoals psychologen, podotherapeuten en diabetes-, long- en preventieverpleegkundigen.

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u: 112.

Bij spoedeisende problemen tijdens de praktijkuren belt u ons praktijknummer:
0114 – 31 31 31 kies 1

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenpost: 0115 – 643 000.
De dichtstbijzijnde Huisartsenpost is gevestigd in Terneuzen.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8.00 – 17.00 uur.

Waarneming

Buiten de openingstijden van de praktijk
De dienstdoende huisarts (spoedpost) is bereikbaar via het spoednummer 0115 – 643 000.
De dichtstbijzijnde Huisartsenpost bevindt zich in Terneuzen, naast ZorgSaam Ziekenhuis.
Adres: Vlietstraat 12, 4535 HA Terneuzen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
De avond- en nachtdienst is van 17.00 tot 8.00 uur de volgende dag.
De weekenddienst is van 8.00 uur zaterdag tot 8.00 uur maandag.
Ook tijdens feestdagen neemt de Huisartsenpost waar.

Als u contact opneemt met de Huisartsenpost, houd dan deze gegevens bij de hand:
• uw naam
• uw adres, postcode en woonplaats
• uw verzekering en polisnummer
• medicatie en ziekten
• uw hulpvraag

Meer informatie over de Huisartsenpost vindt u op www.nucleuszorg.nl.

Spreekuren

Huisartsen
Het spreekuur is alleen op afspraak.
Voor het maken van afspraken kunt u elke werkdag van tussen 08.00 uur en 10.00 uur bellen met het telefoonnummer 0114 – 31 31 31. Voor uw afspraak wordt tien minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven aan de assistente.

Triage
De assistente zal vragen naar de reden van uw komst, zodat zij de benodigde tijd en urgentie kan beoordelen.

Om een juiste inschatting te maken worden er enkele vragen gesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt ingeschat of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak gepland moet worden of dat u geholpen kunt worden met een zelfzorgadvies (bijv. neusverkoudheid).

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze manier werken.
Indien u hierover toch vragen heeft, stel ze gerust aan onze praktijkmanager.

Wilt u meer weten over triage bekijk dan het filmpje.

Assistentes
Bij de assistentes kunt u terecht voor:

• aanstippen van wratten
• verbinden van wonden
• oren uitspuiten
• hechtingen verwijderen
• urineonderzoek
• suiker- en Hb-controle (bloedarmoede)
• uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
• injecties en vaccinaties geven
• hartfilm (ECG)

Om wachttijden te beperken, vragen wij u om ook voor deze medische handelingen een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch overleg met uw huisarts kunt u aanvragen via de assistente, dagelijks voor 10.30 uur. Uw huisarts belt u dan zelf terug.

Visite en huisbezoek

Kunt u zelf niet naar de praktijk komen, dan komt de huisarts aan huis. Dit kan wanneer u bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, de noodzaak van een visite.

Voor het aanvragen van een visite voor dezelfde dag kunt u tussen 08.00 uur en 10.00 telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0114 – 31 31 31.

Route