Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Pallion (agb 01057260)  is gevestigd in Hulst.

Pallion levert hoogwaardige huisartsenzorg en werkt samen met praktijkondersteuners, zoals  diabetes-, long- en preventieverpleegkundigen. Tevens werken we nauw samen met psychologen, podotherapeuten en ziekenhuis ZorgSaam.

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u: 112.

Bij spoedeisende problemen tijdens de praktijkuren belt u ons praktijknummer:
0114 – 31 31 31 kies 1

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenpost:             0115 – 643 000.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8.00 – 17.00 uur.

Op donderdagavond van 17.30-19.30 uur (alleen wanneer er spreekuur is)

 

Spreekuren in Pallion

Huisartsen
Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.
Hiervoor kunt u elke werkdag van tussen 08.00 uur en 12.00 uur bellen met het telefoonnummer 0114 – 31 31 31. Voor uw afspraak wordt 15 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven aan de assistent.

Triage
De assistent zal vragen naar de reden van uw komst, zodat  de benodigde tijd en urgentie kan worden ingeschat.

Om een juiste inschatting te maken worden er enkele vragen gesteld. Aan de hand van uw antwoorden wordt gekeken of u acuut hulp nodig heeft, er een afspraak of visite  gepland moet worden of dat u geholpen kunt worden met een zelfzorgadvies (bijv. neusverkoudheid).

Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor deze manier van werken. Onze assistenten zijn hiervoor speciaal opgeleid, ook  zijn  zij gehouden aan de geheimhoudingsplicht, u kunt dus vertrouwelijk met hen in gesprek gaan.
Indien u hierover toch vragen heeft, stel ze gerust aan onze praktijkmanager.

Wilt u meer weten over triage bekijk dan het filmpje.

Assistenten
Bij de assistenten kunt u terecht voor:

• bloedafname voor laboratoriumonderzoek (venapunctie)
• aanstippen van wratten
• verbinden van wonden
• oren uitspuiten
• hechtingen verwijderen
• urine onderzoek via het lab.
• uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
• injecties en vaccinaties geven
• hartfilm (ECG)

Om wachttijden te beperken, vragen wij u om ook voor deze medische handelingen een afspraak te maken.

Huisbezoek

Kunt u zelf niet naar de praktijk komen, dan kan de huisarts aan huis komen.  Dit is mogelijk wanneer u bijvoorbeeld te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistent beoordeelt, samen met de huisarts, de noodzaak van een visite. Belt u tussen 08.00 en 10.00 u naar de praktijk waarbij u aangeeft waarom u een visite wenst, de assistent zal dit dan met uw huisarts bespreken.

Route

Waarneming

Buiten de openingstijden van de praktijk
De dienstdoende huisarts (huisartsenpost) is bereikbaar via het nummer 0115 – 643 000.
De dichtstbijzijnde Huisartsenpost bevindt zich in Terneuzen, naast ZorgSaam Ziekenhuis.
Adres: Vlietstraat 12, 4535 HA Terneuzen.

Avond-, nacht- en weekenddienst
De avond- en nachtdienst is van 17.00 tot 8.00 uur de volgende dag.
De weekenddienst is van 8.00 uur zaterdag tot 8.00 uur maandag.
Ook tijdens feestdagen neemt de Huisartsenpost waar.

Als u contact opneemt met de Huisartsenpost, houd dan deze gegevens bij de hand:
• uw naam
• uw adres, postcode en woonplaats
• uw verzekering en polisnummer
• medicatie en ziekten
• uw hulpvraag

Meer informatie over de Huisartsenpost vindt u op www.nucleuszorg.nl.