Psychologen

Voor de behandeling van psychische en psychosociale klachten en problemen werkt Pallion samen met Emergis basis GGZ en Mentaal Beter. Uw huisarts vervult hierbij de rol van poortwachter: afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten en problemen wordt u verwezen naar de praktijkondersteuner GGZ, naar de generalistische Basis GGZ of naar de specialistische GGZ. Wij werken samen met Emergis en Mentaal Beter

Meer informatie over Emergis: http://www.emergis.nl

 

Mentaal Beter is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 010 4480 of via de website: www.mentaalbeter.nl