NIEUWS

Uitslag patiënt tevredenheidsonderzoek

 

Enig tijd geleden hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan onder onze patiënten.  We hebben ruim 350 reacties gekregen, waarvoor onze hartelijke dank!  Met een gemiddeld cijfer  van 7.4 zijn we tevreden al kijken we altijd waar er nog verbetering mogelijk is!

Er was naast het beantwoorden van de vragen ook volop ruimte voor opmerkingen en daar is goed gebruik van gemaakt. Veel mensen ervaren lange wachttijden aan de telefoon en vinden dat natuurlijk heel vervelend. Wij vinden dat ook en zijn al geruime tijd op zoek naar een oplossing hiervoor. Binnenkort komt er een volledig nieuw telefoonsysteem waarbij er ook een mogelijkheid komt om teruggebeld te worden. We hopen dat we de drukte aan  de telefoon hiermee wat beter kunnen beheersen. Uiteraard zal zo’n aanpassing in het begin vooral wennen zijn, voor u als patiënt en voor ons aan de andere kant van de lijn. Met wederzijds begrip gaat dit vast helemaal goed komen.

Ook waren er enkele opmerkingen over de vele vragen die de assistent stelt wanneer u belt. Hoewel we begrijpen dat dit soms als storend wordt ervaren is het voor onze praktijk van enorm groot belang dat u de vragen zo goed mogelijk beantwoordt. De assistent is medisch geschoold en getraind, om aan de hand van de vragen en uw antwoorden een inschatting te maken van de urgentie van uw vraag.  Soms  is de uitkomst anders dan u van tevoren zelf heeft bedacht maar daar is altijd een goede afweging aan voorafgegaan. Bij twijfel wordt er met de huisarts besproken wat de beste hulp is bij uw vraag.  Alle adviezen die een assistent geeft, worden door een huisarts achteraf beoordeeld en eventueel aangevuld.

 

 

Kerngezond bij omroep Hulst

Dokter Halilovic mocht aanschuiven aan tafel bij omroep Hulst. Samen met wethouder Ruissen hebben ze verteld waar Kerngezond voor staat. U kunt het hier terugkijken https://youtu.be/PKISZi2LH1k

 

Marathon van Zeeuws Vlaanderen

Op zaterdag 20 april werd de Marathon van Zeeuws Vlaanderen gelopen. Ook Pallion was van de partij! Samen met collega’s van andere organisaties hebben we laten zien dat Kerngezond iets is,

dat we met zijn allen doen! Het was een leuke, sportieve dag.

 

Verwijsbrieven achteraf

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden, heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling, kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

 

 

 

 

 

 

MedGemak app

Vrijdag 29 maart hebben wij een verplichte update doorgevoerd in de MedGemak-app. Om de app te blijven gebruiken zijn uw patiënten verplicht hun toestel bij te werken naar de meest recente versie van MedGemak. Gebruikers zijn hierover geïnformeerd via onze social media kanalen en door middel van een aankondiging in de app.

Helaas hebben we na deze update geconstateerd dat, voor Android gebruikers, de minimaal vereiste Android-versie hoger stond dan na onderzoek uiteindelijk nodig was. Nadat we dit constateerde, mede dankzij het geluid van onze gebruikers, hebben we vorige week hard gewerkt aan een nieuwe versie-update waarmee de vereiste versie weer terug is gezet naar Android 7 en hoger.

Wij willen u vragen om uw patiënten erop te wijzen de MedGemak-app bij te werken naar de meest recente versie (versie 9.3.15), omdat oudere versies niet meer ondersteund worden.

Tevens is in de nieuwe versie het scenario verwijderd waarbij foutieve feedback werd gegeven over de status van de gekoppelde zorgverlener.

Onze excuses voor het ongemak.

Het patiënt tevredenheidsonderzoek is gesloten, binnenkort publiceren we hier het resultaat.

 

 

Wilt u ons helpen onze zorg te verbeteren?

Als uw huisarts vinden wij het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hechten grote waarde aan uw mening.

Wij nodigen u daarom uit, om deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Heeft u het afgelopen half jaar contact en/of een afspraak gehad met onze huisartsenpraktijk? Dan zijn wij benieuwd hoe u deze zorg heeft ervaren. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst voor ons wilt invullen.

https://kms-praqties.nl/formulieren/patiententevredenheidsonderzoek-huisartsenpraktijk-pallion

Wij gaan vertrouwelijk om met uw antwoorden
Alle informatie die u verstrekt in deze vragenlijst wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt, niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven.

Deelname is vrijwillig
Deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig. Het wel of niet meedoen heeft geen gevolgen voor de zorg die u krijgt.

Uitkomst meting patiënttevredenheid

Wanneer de resultaten van de vragenlijsten verwerkt zijn, zullen wij u daarvan via onze website op de hoogte stellen. De suggesties die ter verbetering worden aangedragen, zullen wij met ons team oppakken zodat de zorg die wij bieden nog beter aansluit bij de wensen van onze patiënten.

 

Wij willen u alvast bedanken voor uw deelname aan het onderzoek!

 

 

Wie doet wat in de huisartsenpraktijk?

In onze praktijk kom je veel verschillende medewerkers (disciplines) tegen: huisartsen, assistenten, verpleegkundige specialisten (physician assistant), praktijkondersteuners. Wat doen die nu precies? Een handig overzicht ziet u hieronder, al is de lijst nog lang niet compleet.

http://thuisarts.nl/met-wie-krijg-je-te-maken-bij-huisartsenpraktijk

 

 

 

Alle medewerkers van Pallion wensen u een heel mooi en gezond:

 

 

Nieuwe tarieven 2024

Een consult bij de huisarts of een telefonisch contact vallen onder de basiszorg en worden door uw zorgverzekeraar vergoed (check voor de zekerheid altijd uw verzekeringspakket).
Onze praktijk hanteert de tarieven zoals deze worden gehanteerd door de beroepsgroep: de NZA tarieven.

Consult < 5 min: € 6,11

Consult < 20 min: € 12,21

Consult > 20 min: € 24,43

Visite regulier < 20 min: € 18,32

Visite regulier > 20 min: € 30,54

Let wel: laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s en holters hebben invloed op uw eigen risico!

Meer tarieven kunt u vinden via de website: www.nza.n

 

november 2023

 

Laboratoriumoproepen Diagnovum (ZorgSaam)

 

Sinds november worden er vanuit ZorgSaam geen oproepen meer verzonden om bloed te prikken voor de praktijkverpleegkundige CVRM/DM. Hiervoor zijn verschillende redenen o.a. de oplopende kosten en het feit dat mensen nu kunnen kiezen waar ze bloed laten prikken (in de huisartsenpraktijk of de poli) waardoor het systeem niet goed werkt.

Daarom: Wanneer u een afspraak heeft (gemaakt) voor de praktijkverpleegkundige maar nog geen lab. heeft laten prikken laat dit dan weten aan de praktijk, dat kan door een e consult in te sturen via MgN (u kan hier ook een afspraak maken voor het bloedprikken) of door te mailen naar info@pallion.nl

U krijgt na een bezoek aan  de praktijkverpleegkundige meteen een afspraak en lab bon voor de volgende keer mee, vraag hier desnoods om.

 

 

oktober 2023

 

Griepprikken

Op zaterdag 4 november 2023 gaan we weer griepvaccinaties zetten. We staan de hele dag voor u klaar in onze praktijk. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin heeft inmiddels hierover een brief gekregen. Het is altijd een heel karwei om iedereen de juiste brief te laten ontvangen, een foutje is snel gemaakt. Onze excuses wanneer u geen of een verkeerde brief heeft ontvangen.

Het schema voor 4 november is als volgt:

8.00u-12.00u Alle patiënten van dokter Halilovic/ dokter Nijskens en alle mensen die zowel een griep als pneumokokken vaccinatie komen halen (hebben tenminste twee brieven ontvangen)

12.30u-14.30u Alle patiënten van dokter Zijl/dokter Vrieler

14.30u-16.30u Alle patiënten van dokter Stitzinger/dokter de Smet

Wanneer u echt niet kunt komen of om medische redenen aan huis geprikt moet worden kunt u contact opnemen via de mail info@pallion.nl

Dit geldt ook voor overige vragen over de griep.

 

september 2023

 

Wat is Helpdesk Digitale Zorg?

Helpdesk Digitale Zorg biedt ondersteuning bij de digitale zorg aan alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Al uw niet-medisch inhoudelijke vragen rondom digitale zorg kunt u stellen bij Helpdesk Digitale Zorg. Denk aan hulp bij het inloggen in het patiënten portaal, zelfmetingen sturen, medicatie bestellen of het werken met DigiD.

De servicemedewerkers van Helpdesk Digitale Zorg hebben inhoudelijke kennis over de digitale toepassingen van de huisartsenpraktijken in Zeeuws-Vlaanderen en kunnen u op weg helpen. Daarnaast hebben ze alle tijd voor u. En belt u vaker? Ook dat is geen enkel probleem! Helpdesk Digitale Zorg is er voor u, zodat ook u van de voordelen van digitale zorg profiteert.

Hoe neem ik contact op?

Op www.helpdeskdigitalezorg.nl/zorginstelling/huisartsen-zeeuws-vlaanderen/ vindt u alle handleidingen om zelf aan de slag te gaan. Wilt u liever iemand spreken, dan belt u naar telefoonnummer 085 – 1304575. U spreekt dan altijd met iemand die u begrijpt en samen met u tot een oplossing komt.

Helpdesk Digitale Zorg is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00. Belt u buiten deze tijden, dan wordt u automatisch door een servicemedewerker teruggebeld met de vraag of u nog hulp nodig heeft. Ook is contact via e-mail en chat mogelijk.

 

 

Griepprik

Terwijl het nog volop zomer is, zijn we in de huisartsenpraktijk alweer bezig met de planning van de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatie.  De datum waarop de prikken gegeven worden is Zaterdag 4 november 2023. Iedereen die in aanmerking komt voor 1 of 2 injecties ontvangt daarvoor medio oktober een uitnodiging.

 

 

augustus 2023

 

Bericht van de apotheek:

Afgelopen juni informeerde wij u dat we door personeelstekort genoodzaakt waren apotheek Reynaert tijdelijk te sluiten. Echter is het personeelstekort nog steeds dusdanig dat het niet mogelijk is om apotheek Reynaert op verantwoorde wijze te openen. We kunnen u dan niet de service bieden die u van ons gewend bent. Dit heeft helaas tot gevolg dat we genoodzaakt zijn om apotheek Reynaert gesloten te houden. De werkwijze van afgelopen twee maanden wordt voorgezet. Dit betekent dat de balie van apotheek Reynaert gesloten blijft. Uiteraard blijven apotheek Zoetevaart en apotheek Nobel open.

 

Brief sluiting Reynaert

 

juli 2023

Zomer

Ook bij ons breekt de vakantietijd aan. De zorg gaat echter nooit met vakantie dus kunt u gewoon,  zoals altijd contact met ons opnemen wanneer u ons nodig heeft. Het kan wel zo zijn dat de wachttijden langer zijn dan gebruikelijk of dat uw huisarts wordt vervangen door een collega. Wij wensen iedereen een fijne zomer!

 

 

mei 2023

Recent heeft u op deze website kunnen zien dat er diverse vacatures waren . Inmiddels zijn we heel blij met komst van een heel wat nieuwe mensen! Een aantal is  al gestart, in juni volgt de de rest:

Per 1 februari is gestart Danitsja, doktersassistent

Per 1 april is gestart Sabine Meyer, Praktijkondersteuner ouderenzorg

Per 1 mei is gestart Maxime, doktersassistent

Per 1 juni start Anna Korte, Verpleegkundig specialist

Per 1 juni start Claire Fortrei, POH somatiek (dus ASTMA/COPD/CVRM en DM)

Per 1 juni start ook Tamara Eggermont, POH somatiek in opleiding

Ook zal er weer een huisarts in opleiding komen; Leon van Tol start ook per 1 juni. Hij wordt begeleid door dokter Zijl.

Ons team wordt zoals u ziet steeds een beetje groter, dit alles met de bedoeling om u nog beter en gerichter de juiste zorg te geven!

 

 

januari 2023

 

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Pallion wensen u:

 

==========================================================================================================

november 2022

Er zijn nog griepvaccins!

Zaterdag 12 november hebben we een paar duizend mensen de griepprik mogen geven. Het lijkt er op dat nog lang niet iedereen die een uitnodiging ontving ook daadwerkelijk is geweest. Op vrijdag 25 november hebben we nog een zogenaamde “bezemronde” van 15.00u-17.00u waar al veel mensen zich voor aangemeld hebben. Heeft u een uitnodiging gehad en nog geen griepvaccin gehaald? Neem contact op met onze praktijk, dat kan ’s middags na 14.00u of per mail via info@pallion.nl. We hebben nog voldoende voorraad!

Griepvaccinatie
Het is tot 1 april 2023 nog zinvol om n te vaccineren. Als er sprake is van een late epidemie kunnen patiënten daarmee alsnog worden beschermd.

Pneumokokkenvaccinatie
Het pneumokokkenvaccin is niet seizoensgebonden en kan daarom het gehele jaar door gegeven worden.  U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen als uw leeftijdsgroep aan de beurt is.

 

oktober 2022

Griep-en Pneumokokkenvaccinatie 2022

Haal jij een griepprik? | HappyNurse Uitzendbureau

De brieven vallen naar verwachting rond 25 oktober bij iedereen op de mat. Wanneer u vragen heeft over de griep of pneumkokkenvaccinatie kunt u die stellen via MijnGezondeheid.net of u belt naar de praktijk, doe dit a.u.b. ’s middags. De ochtend is gereserveerd voor het maken van afspraken voor het spreekuur!

Zaterdag 12 november gaan we prikken:

Van 08.00- 12.00 uur alle mensen die twee prikken krijgen (griep en pneumokokken, zie de uitnodiging daarvoor)

Van 08.00- 12.00 uur komen daarbij patiënten van dokter Halilovic en dokter Nijskens

Van 12.30- 14.30 uur  de patiënten van dokter Zijl en dokter Vrieler

Van 14.30- 16.30 uur de patiënten van dokter Stitzinger en dokter de Smet

Wanneer echt u niet kunt op het tijdstip dat in uw uitnodiging kan mag u op een ander tijdstip komen, u hoeft daarvoor niet te bellen.

Probeer zoveel mogelijk de tijden van de uitnodiging  te respecteren om onnodig lang wachten te voorkomen.

 

augustus 2022

Terwijl het nog volop zomer is, zijn we in de huisartsenpraktijk alweer bezig met de planning van de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatie. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de jaarlijkse “prikdag” in de eigen praktijk gehouden en dat werkte naar onze mening erg prettig, daarom zullen we dit jaar het op dezelfde manier doen. De datum waarop de prikken gegeven worden is Zaterdag 12 november. Iedereen die in aanmerking komt voor 1 of 2 injecties ontvangt daarvoor medio oktober een uitnodiging.

 

1 juli 2022

Dokter Den Ouden met pensioen!

Na ruim 34 jaar huisarts in Hulst, waarvan 15 jaar in Pallion is vrijdag 1 juli dokter Den Ouden aan zijn welverdiende pensioen begonnen. Alle medewerkers en collega-huisartsen van Pallion hebben tijdens een gezellig samenzijn afscheid van hem genomen.  Voor de patiënten was er gelegenheid om gedag te zeggen op 16 juni j.l. en dokter den Ouden en zijn echtgenote waren zeer blij verrast met de talrijke opkomst, mooie woorden en geschenken die zij ontvingen.  Ze willen iedereen van harte bedanken!

 

juni 2022

Medische verklaringen:

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of andere behandelend artsen.

Waarom is dit zo geregeld?

 • Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat.
 • Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met je deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening.
 • Als behandelend arts ben je niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.
 • Zie ook https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

 

 

03 maart 2022

eConsult via Mijn Gezondheid.net  (rechtstreeks aan één van huisartsen van onze praktijk)http://mijngezondheid.net

 

 

 

 

Voor welke vragen?

 • Een korte en eenvoudige vraag of om advies te vragen als u zich zorgen maakt over een lichamelijke klacht.
 • Om na een spreekuurbezoek nog een vraag te stellen die u tijdens het spreekuur bent vergeten of omdat u iets niet heeft begrepen.
 • Om advies te vragen tijdens of na afloop van een behandeling.

Onderwerpen

Er zijn natuurlijk allerlei onderwerpen waarover u een vraag kunt stellen. Om u goed van dienst te kunnen zijn is het voor de huisarts prettig als u uw vraag zo nauwkeurig mogelijk formuleert. Probeert u bij het stellen van uw vraag alvast zoveel mogelijk informatie te geven.

Wanneer niet?

 • Als lichamelijk onderzoek nodig is.
 • Als u ingewikkelde vragen of emotionele vragen heeft.
 • BIJ SPOED, bel dan de praktijk of 112

 

20 januari 2022

Laboratoriumkosten voor lab.onderzoek in huisartsenpraktijk wel vergoed:

 

Zilveren Kruis stuurt patiënten een brief waarin ze de suggestie wekken dat patiënten een deel van de kosten zelf zouden moeten betalen. Dit is geen correcte informatie.

“Ondanks het feit dat er geen contract is, mag u wel gewoon bij ons in de praktijk komen prikken. Het wordt voor u als patiënt waarschijnlijk goedkoper (25%). Wij garanderen dat u nooit zelf hoeft bij te betalen.”

 

 

 

Brief_Zilveren_Kruis_DD_20

 

 

03 januari 2022

 

Het is momenteel heel druk in onze huisartsenpraktijk.

 

We doen ons uiterste best om u de zorg te verlenen op de wijze die u van ons gewend bent, maar helaas lukt dit ons niet altijd.
Dienstverlening vanuit de huisartsenpraktijk begint met een telefoongesprek. De assistente die de telefoon opneemt is opgeleid om via enkele korte vragen te beoordelen op welke manier zij u het beste kan helpen. Soms geeft zij zelf advies, soms maakt zij een afspraak zodat u lang kunt komen en soms maakt zij een afspraak dat de dokter bij u een visite aflegt. Achter de schermen werken assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen goed samen om u passende zorg te verlenen.
Wat is er anders?
U zult vaker van de assistente of van de huisarts een telefonisch advies krijgen. U kunt erop vertrouwen dat dit altijd een deskundig advies is.
Mocht een afspraak nodig zijn, dan kan het voorkomen dat die niet op dezelfde dag is dat u belt, of zelfs niet in dezelfde week. U mag erop vertrouwen dat de assistente weet dat het met uw klacht verantwoord is om direct contact met de huisarts erover uit te stellen. Mocht de klacht terwijl u op de afspraak wacht, verergeren, dan kunt u altijd opnieuw bellen en overleggen met de assistente.
De huisartsenpost (HAP) is tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende dag en gedurende het gehele weekend bereikbaar voor acute zorgvragen. Dat zijn vragen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende dag. De HAP verleent geen reguliere huisartsenzorg, maar helpt patiënten de nacht door totdat zij zorg kunnen krijgen van hun eigen huisarts.

============================================================================================================

                                            

 

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk Pallion wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022!!

 

10 maart 2021

 

Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid.net

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online uw zorgzaken
regelen bij uw huisarts of apotheek. Het portaal beschikt over verschillende
functionaliteiten:
• Inzicht in uw onderzoeksuitslagen
• Inzicht in uw medische dossier
• Een afspraak inplannen bij uw huisartsenpraktijk
• De MedGemak-app (aanvullende app waarmee u uw zorgzaken gemakkelijk via uw
telefoon/tablet kunt regelen)
• Online een vraag stellen aan uw huisarts/apotheker (met bijlagen)
https://www.youtube.com/watch?v=UxjcdJT_PN0

 

1 maart 2021

Geneeskundige verklaring

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of andere behandelend artsen.

Waarom is dit zo geregeld?

 • Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat.
 • Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met je deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening.
 • Als behandelend arts ben je niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.
 • Zie ook https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

 

 

1 januari 2021

 

Afscheid van dokter Zilverschoon

Nadat dokter Zilverschoon heeft verteld dat ze zou stoppen met haar werkzaamheden voor Pallion leek dat nog heel ver weg. Opeens is het dan toch echt zover. Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus was er ook voor haar geen mogelijkheid om afscheid te nemen zoals ze graag zou willen. Met een beperkt groepje medewerkers hebben we op 31 december afscheid van haar genomen. We wensen haar alle goeds voor haar en haar gezin.

 

1 januari 2021

Nieuwe tarieven 2021

Een consult bij de huisarts of een telefonisch contact vallen onder de basiszorg en worden door uw zorgverzekeraar vergoed (check voor de zekerheid altijd uw verzekeringspakket).
Onze praktijk hanteert de tarieven zoals deze worden gehanteerd door de beroepsgroep: de NZA tarieven.
Consult < 5 min: € 5,26
Consult < 20 min: € 10,51  Consult > 20 min: € 21,03
Visite regulier < 20 min: € 15,77  Visite regulier > 20 min: € 26,88

Let wel: laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s en holters hebben invloed op uw eigen risico!

Meer tarieven kunt u vinden via de website: www.nza.nl

Rijbewijskeuringen worden niet meer in onze huisartsenpraktijk gedaan, u kunt daarvoor terecht bij regelzorg.nl http://www.regelzorg.nl

 

 

===============================================================================================

21 december 2020

Coronatesten en advies België:

Vrijdagavond heeft de Belgische regering nieuwe maatregelen afgekondigd i.v.m. de verspreiding van het coronavirus. De voorgestelde verplichte negatieve coronatest heeft voor veel verwarring gezorgd. Voor zover nu bekend is geldt deze test alleen vanaf 25 december a.s. voor niet-inwoners van België die langer dan 48 in België zullen verblijven. Samen met het advies van onze regering om alleen naar het buitenland te gaan voor essentiële reizen zal het wellicht beperkt blijven tot een kleine groep mensen die deze negatieve test moeten kunnen overleggen. Het is op dit moment nog niet bekend of de GGD, verantwoordelijk voor de coronatesten, ook deze test  zal uitvoeren. Voor alle mensen die een test nodig hebben i.v.m. reizen hebben we eerder verwezen naar: corona test voor reizen.

U kunt met de GGD telefonisch contact opnemen voor een afspraak voor een “gewone”coronatest via het landelijke telefoonnummer: 0800-1202, of u aanmelden met behulp van uw digiD op coronatest

 

21 december 2020

Griepvaccins

Inmiddels is het onze praktijk gelukt om nog griepvaccins bij te bestellen. Iedereen de prik “gemist” heeft op onze eerdere prikdag heeft bericht gehad en de vaccinatie alsnog gekregen. Er zijn nog een (beperkt) aantal vaccins over. Indien u  tot de risicogroep hoort en  nog graag een griepprik wilt , kunt u contact op nemen met de praktijk om te kijken wat er mogelijk is. Belt u hiervoor na de middag, in de voormiddag is het doorgaans erg druk aan de telefoon i.v.m. het maken van afspraken en verstrekken van telefonisch advies.

 

13 november 2020

Eenzaamheid?

De gemeente Hulst besteedt extra aandacht aan eenzaamheid. Zeker nu de dagen korter worden, de maatregelen rondom het coronavirus ons allemaal beperken is het belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar. Wanneer je signaleert dat het mogelijk niet zo goed gaat met iemand in je omgeving kan je dat doorgeven aan het signaalpunt tegen eenzaamheid, zij gaan dan kijken welke hulp er geboden kan worden:  https://www.hulst.signalenportaal.nl

 

 

 

 

6 november 2020

 

Laatste nieuws over de griepvaccins:

Na een zeer goed verlopen “prikdag” in de loods van Morres hadden we helaas aan het einde van de middag een tekort aan vaccins. Dit was uiteraard voor zowel de patiënten als voor ons een heel vervelende situatie. Meteen dezelfde avond hebben we contact gezocht met collega’s, SNPG en de GGD met de vraag hoe we nog aan extra vaccins zouden kunnen komen. Inmiddels weten we dat er vaccins op komst zijn, wellicht niet genoeg om iedereen nog te vaccineren maar wel voldoende voor de meest kwetsbare patiënten hopen we. Uiteraard zullen we zodra we meer weten,  contact opnemen met die patiënten die ons hebben laten weten (door het inleveren van hun brief of per telefoon/mail) nog graag een griepprik te willen krijgen. Zoals we inmiddels al via diverse kanalen hebben laten weten is dit tekort een landelijk probleem waar wij als praktijk geen invloed op hebben en natuurlijk buitengewoon vervelend vinden.

 

23 oktober 2020

Samen pakken we deze coronacrisis aan, met respect voor elkaar:

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken iedere dag met en voor zieke mensen. Maar ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Het enig wat we van u vragen is wat begrip en geduld.

Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen er van leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie #wijstaanvooruklaar.

 

 

14 oktober 2020

Wij verzoeken u vriendelijk een mond-neusmasker te dragen wanneer u naar de praktijk komt

 

21 augustus 2020

Afscheid van dokter Zilverschoon:

Met veel plezier en toewijding heb ik de afgelopen twaalf jaar in huisartsenpraktijk Pallion gewerkt. De laatste tijd van deze intensieve periode bemerkte ik dat ik een betere balans tussen werk en privé wil realiseren.

Daarom heb ik in goed overleg besloten om per 1 januari 2021 te stoppen met mijn werkzaamheden als huisarts bij Pallion.

Dokter Stitzinger zal de patiënten die bij mij staan ingeschreven overnemen.

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden als huisarts.

Ik wens jullie allen alle goeds toe.

Met vriendelijke groeten,

Joriska Zilverschoon

 

30 juni 2020

Dokter Voorbrood heeft afscheid genomen van Pallion

Dinsdag 30 juni j.l. heeft dokter Voorbrood in zeer beperkte kring gedag gezegd tegen de collega’s van Pallion. Na ruim 35 jaar huisartsenzorg in Hulst gaat hij genieten van zijn vrije tijd in zijn (nieuwe) woonplaats Rotterdam. Vanwege de huidige maatregelen was het onmogelijk om zijn afscheid groots aan te pakken. Zijn patiënten en de voormalige patiënten van huisartsenpraktijk ‘ t Bolwerk hebben deze week een brief ontvangen waarin zijn vertrek bekend is gemaakt.

Zijn opvolger, dokter Halilovic, is al geruime tijd aan het werk in Pallion en dus geen onbekende meer. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan het Erasmus MC in Rotterdam en kijkt er naar uit om de zorg voor de patiënten van dokter Voorbrood over te nemen.

 

 

28 april 2020

Mijn gezondheid.net

 

Per heden is het mogelijk om via de website mijngezondheid.net in te loggen met DigiD en zo een E-consult met uw eigen huisarts aan te vragen. Via dit portaal komt uw vraag bij de huisarts binnen in uw medisch dossier zodat hij/zij meteen alle gegevens beschikbaar heeft om u te antwoorden. De proef loopt tot 1 juli a.s. en is bedoelt als uitbreiding van onze dienstverlening, het vervangt dus NIET de normale consulten.

https://home.mijngezondheid.net/inloggen/

 

2o februari 2020

Het coronavirus

Voor goede informatie betreffend het coronavirus verwijzen wij u naar de website van thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Wanneer u vragen heeft over dit virus verzoeken wij u om te bellen ná 10.30u, de assistenten hebben dan tijd om u rustig te woord te staan. Kom bij twijfel over het wel of niet hebben van het virus niet naar de praktijk maar overleg eerst telefonisch met ons.

=================================================================================

7 februari 2019

Plaatsing units Pallion

Steeds meer zorg wordt bij de eerstelijnszorg belegd. Zo krijgen bijvoorbeeld de huisartsen meer en meer taken toebedeeld. Ook Huisartsenpraktijk Pallion heeft hiermee te maken en gaat daarom uitbreiden. Plannen voor definitieve uitbreiding van de praktijk zijn in ontwikkeling. Tot die tijd wordt de behoefte aan extra ruimte opgelost met het plaatsen van zes tijdelijke kantoorunits naast de huidige praktijk van Pallion.

De voorbereidingen voor het plaatsen van de units starten maandag 11 februari. Het parkeerterrein bij Pallion is die week gewoon bereikbaar, het zal wellicht wel wat drukker zijn. Het aanwezige verkeer kan echter wel voor wat oponthoud zorgen. De maandag daarop, 18 februari, worden de units geplaatst. Die dag zijn verkeersregelaars aanwezig om bezoekers en omwonenden veilig naar het parkeerterrein bij Pallion te begeleiden.

We gaan ervan uit dat maandag 25 februari de werkzaamheden afgerond zijn. Excuus voor het ongemak.

 

1 februari 2019

Dienstapotheek in de nacht (van 23.00u-08.00u)

Vanaf 1 februari is ’s nachts de dienstapotheek in Terneuzen gesloten. Voor dringende medicatie in de nacht wordt gezorgd door de apotheek in Pauwenburg, Vlissingen. Klik hier:  Flyer Farmacie Zeeland voor meer informatie.

 

22 januari 2019

Beveiligde mail van ons ontvangen?

Sinds kort is ons mailverkeer extra beveiligd. Indien wij u zo’n mail sturen ontvangt u eerst een bericht met als afzender zon-ict.nl.  In deze mail staat beschreven wat u moet doen alvorens onze mail te kunnen lezen.

 

11 Januari 2019

Omroep Zeeland: Gewoon bij de huisarts naar de specialist uit het ziekenhuis

Onlangs heeft Omroep Zeeland het spreekuur met de orthopeed en de huisarts gevolgd.
Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken.
Omroep Zeeland

3 Januari 2019

Nieuwe nieuwsbrief Pallion

Binnenkort wordt de nieuwe nieuwsbrief van Pallion weer verspreid. Klik HIER om hem te lezen

================================================================================

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens)

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:
 • gegevens beter te beveiligen;
 • patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
 • een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?

Huisartsenpraktijk Pallion heeft een document aangemaakt om u als patient te informeren over het Privacy Reglement in de praktijk. Klik HIER om het document te downloaden.

=================================================================================

21 april 2018

Estafetteloop Zeeuws Vlaanderen: een sportieve samenwerking tussen eerste en tweede lijn!

Afgelopen zaterdag 21 april was het zover: voor de eerste keer stonden er 3 samengestelde teams van Pallion en ZorgSaam aan de start van de estafetteloop.

Het idee is een jaar geleden ontstaan vanuit de samenwerking met de orthopeden. Vorig jaar februari is men vanuit Pallion en HC Zuid gestart met het project MeeKijk consult Orthopedie. Patiënten worden hierin door de huisarts en orthopeed samen gezien. Een unieke manier van samenwerking die ten goede komt voor de patiënt én die de samenwerking tussen de huisartsen en de orthopeden versterkt. Doordat dit spreekuur in het teken staat van beweging, was het idee om mee te lopen met de estafetteloop al snel ontstaan.

Het was zaterdag warm en zwaar, maar we hebben vooral veel plezier beleefd met z’n allen.

Zorg in beweging!

V.l.n.r. foto 2e foto:  Winanda, Frank, Annemarie, Art, Tom, Marianne, Saskia, Maarten-Paul, Sabijn, Mehmed, Natascha, Andrea.

 

=================================================================================

28 September 2017

Eigen Risico.

Zoals u weet valt de huisartsenzorg onder de basiszorg van uw zorgverzekering. Wat betekent dat u niets hoeft bij te betalen voor een bezoek aan uw huisarts. Echter vallen een aantal handelingen die gedaan worden op de huisartsenpraktijk niet onder het eigen risico. Zoals: CRP-bepalingen, Holteronderzoek en de aanvraag van de röntgenfoto voor uw bezoek aan het meekijk-consult orthopedie.

 

1 juni 2017

Orthopeden kijken mee tijdens spreekuur

Het meekijkconsult met orthopedisch specialisten in onze praktijk is een schot in de roos. Sinds enkele maanden zijn orthopeden M.P. van de Kerkhove en F. Nijman van ZorgSaam elke twee weken in onze praktijk. Zij ondersteunen om beurten huisarts S. Stitzinger tijdens het spreekuur en geven direct advies aan de patiënten. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief. Klik HIER

Het meekijk-consult heeft geen invloed op uw eigen bijdrage, wel de eventuele foto die gemaakt moet worden in het ziekenhuis.