Klachten

Waar mensen werken ontstaan misverstanden en dan kan er weleens iets fout gaan. Dat geldt ook voor ons. Veel patiënten zijn tevreden. Maar zijn er vragen of klachten dan willen wij dat graag weten.
Wij stellen het erg op prijs als u uw ontevredenheid gewoon met ons bespreekt of schriftelijk bij ons indient. Wij zullen dan proberen uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiënten. U kunt uw klacht bespreken met uw huisarts of schriftelijk melden via het onderstaande klachtenformulier

Als de behandeling van uw klacht niet tot een oplossing leidt, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Huisartsenpraktijk Pallion is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, Postbus 80185601 KA Eindhoven T 088 0229100   M info@skge.nl

  Persoonsgegevens

  ManVrouw

  Welke patiënt betreft de klacht
  (alleen invullen indien het niet uzelf betreft)

  ManVrouw

  De klacht gaat over: