Extern

Apotheken:
De huisartsen binnen Pallion werken nauw samen met de apothekers in Hulst:
Apotheek Reynaert/Nobel B.V. apotheekreynaert.nl.     Service_aphotheek

Apotheek Zoetevaart/Hulst www.apotheekzoetevaart.nl.


Nucleuszorg
Nucleus Zorg, het eerstelijns samenwerkingsverband van huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen, maakt zich sterk voor goede en toegankelijke zorg en richt zich daarnaast op het ontwikkelen van zorgprogramma’s. Meer informatie: www.nucleuszorg.nl.

NucleusZorg


ZorgSaam Ziekenhuis
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg en is daarmee één van de grootste werkgevers in Zeeland. Meer informatie: www.zorgsaam.org.

Zorgsaam


Tragel Zorg
Tragel Zorg biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking met als doel een goed leven. Goed leven kan alleen als er een netwerk van mensen om je heen staat. “Tragel” is een Zeeuws begrip dat “verbindingsweg” betekent. Het verwijst naar de verbindingen, het netwerk, waarmee de cliënt zijn leven kan leiden zoals hij dat wil. Tragel draagt hieraan bij met zorg, begeleiding en ondersteuning. Meer informatie: www.tragelzorg.nl.

Tragel_zorg

_______________________________________________________________________________

Primeur  

Om de academische taken onderwijs, opleiding en onderzoek optimaal te kunnen uitvoeren, heeft het Erasmus MC een hechte samenwerking met een aantal huisartsenpraktijken in de regio Rotterdam nodig. Daarom is er voor gekozen om met een aantal praktijken in de regio een intensiever samenwerkingsverband aan te gaan in de vorm van een academisch huisartsen netwerk. Dit academische netwerk, Primeur genaamd, vormt de kern van het hele netwerk aan praktijken waar de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC mee samenwerkt. Sinds 2012 is huisartsenpraktijk Pallion aangesloten bij het Academisch Netwerk van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.

primeur

Opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Pallion is een officiële opleidingspraktijk. Dat betekent voor u in de praktijk het volgende: uitsluitend ten behoeve van scholing zal af en toe een video opname gemaakt worden. Hiervoor moet altijd vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden. De gemaakte opnamen worden na gebruik direct gewist. Scholing door middel van video is voor de kwaliteit van ons werk van groot belang. We hopen dan ook op zoveel mogelijk medewerking van onze patiënten.

U kunt een afspraak krijgen bij de huisarts in opleiding (AIOS) in plaats van uw eigen huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit vooraf kenbaar maken bij de assistente.