Chronische zorg

De huisartsen van Huisartsenpraktijk Pallion werken binnen de praktijk en extern samen met specialistische zorg- en hulpverleners. Deze praktijkverpleegkundigen zijn opgeleid om mensen met een chronische ziekte te begeleiden. Pallion werkt ook samen met een specialist ouderenzorg. Uw arts heeft wekelijks overleg met de praktijkverpleegkundige over de patiëntcontacten.

Diabetes, praktijkondersteuner somatiek (POH)
De praktijkondersteuner somatiek (POH) helpt diabetespatiënten om te gaan met hun ziekte nadat de diagnose is gesteld. Ze geeft informatie over tabletten, insuline, bloedsuikerwaarden, de insuline-pen, zelfcontrole en -regulatie en over reizen met diabetes. De POH  beoordeelt de bloedglucose, gewicht, bloeddruk, eventuele klachten en de uitslag van het bloedonderzoek. Ook geeft zij informatie over voetverzorging, controle door de oogarts en complicaties van diabetes. Zo nodig overlegt de POH met uw huisarts over aanpassing van medicatie of behandeling. Meer informatie vindt u op de website van het Diabetesfonds.

Longverpleegkundige
De longverpleegkundige zorgt voor de periodieke controle van astma- en COPD-patiënten. Naast aandacht voor de persoonlijke situatie en beleving van de ziekte, komen onder andere het ziektebeeld, medicijngebruik, inhalatietechniek, conditie en bewegen, gewicht en voeding, prikkels en allergieën aan de orde. Meer lezen over COPD en astma? Kijk op www.astmatest.nl en www.copdtest.nl.

CVRM, praktijkondersteuner somatiek (POH)
De praktijkondersteuner somatiek (POH) inventariseert en helpt de risicofactoren voor hart- en vaatziekten beperken. Ze verzorgt de controles van de patiënten die bekend zijn met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, bespreekt de laboratoriumuitslagen en geeft informatie over voeding, gewicht en beweging.

Verpleegkundige ouderenzorg
De verpleegkundige ouderenzorg kijkt of extra zorg nodig is voor ouderen, met als doel hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Indien nodig is er contact met een specialist ouderengeneeskunde, de ergotherapeut, fysiotherapeut, de thuiszorg, de fitness van de Blaauwe Hoeve en Hulst voor Elkaar. Patiënten met klachten of problemen die het gevolg zijn van het ouder worden, kunnen op verwijzing van de huisarts bij het spreekuur van de verpleeghuisarts terecht.